Irina Temiz

universitetslektor , docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Irina.Temiz[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3134
Mobiltelefon:
070-4250552
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i tekniskt fysik med inriktning mot elektricitetslära

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.