Sara Rosenquist

Utbildningsledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för handläggning, utbildning och lärarrekrytering

E-post:
sara.rosenquist[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7230
Mobiltelefon:
070-4250819
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för handläggning, utbildning och lärarrekrytering

Mobiltelefon:
070-4250819
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Nyckelord: samverkan internationalisering forskningsstöd utbildningssamarbete forskningsmedel forskning research funding internationell samverkan utbildningssamordning utbildningsutvärderingar

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.