Shruti Kashyap

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
shruti.kashyap[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 2801
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Shruti Kashyap är forskare i redovisning vid Uppsala universitet. Hon fokuserar på frågor om öppenhet och ansvarighet inom den internationella finansiella sektorn. Hennes nuvarande forskning behandlar specifikt förhållandet mellan tillsynsmyndigheter, marknader och finansinstitut inom Europeiska unionen. I synnerhet betraktar hennes arbete påverkan av EU: s tillsynsreglerande utveckling på riskbaserad kontroll och efterlevnad i svenska banker.

Nyckelord: risk management corporate governance regulatory compliance law and finance transparency accountability organisational change

Mina kurser

Biografi

Shruti kommer ursprungligen från Baltimore i Maryland, USA. Hon har en B.Sc. i finansiell ekonomi och en B.A. i filosofi från University of Maryland, Baltimore County (UMBC). Hon har också en J.D. (Juris Doctor) från University of Maryland, Francis King Carey School of Law, med dubbla inriktningar mot miljö- och amerikansk finanslagstiftning. Innan hon anställdes vid Uppsala Universitet arbetade Shruti inom amerikansk investmentbanking och även internationell offentlig sektor i Genève, Schweiz. Förutom sin doktorandforskning, föreläser och undervisar Shruti på grund- och masternivå inom ämnen relaterade till hennes kompetenser och forskningsintressen. Dessa innefattar områdena organisationsledning och kontroll, bolagsstyrning, bokföringsreglering, fusioner och förvärv, företagsvärdering, förordningar inom amerikansk och europeisk finanssektor, bankreglering och revisionsreglering.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.