Linuz Aggeborn

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
linuz.aggeborn[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3337
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

gästlärare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

E-post:
Linuz.Aggeborn[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag försvarade min doktorsavhandling i september 2016 vid Nationalekonomiska institutionen och jag är nu forskare vid Statsvetenskapliga institutionen.

Mina forskningsintressen innefattar arbetsmarknadsekonomi, hälsoekonomi, politisk ekonomi och tillämpad mikroekonometri. Min forskning är empiriskt inriktad.

Affilierad till Uppsala Center for Fiscal Studies och till Uppsala Center for Labor Studies.

Hemsida: www.aggeborn.com

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linuz Aggeborn
Senast uppdaterad: 2021-03-09