Linda Moberg

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Linda.Moberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3746
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Moberg är Doktor i statskunskap och arbetar som forskare i gruppen Hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Hon är också affilerad till Statsvetenskapliga institutionen, där hon genomför merparten av sin undervisning.

Mobergs forskningsintressen kretsar kring studiet av välfärdsstaten och styrningen av den offentligt finansierade servicesektorn. Framför allt är hon intresserad av hur privatisering och ökad valfrihet påverkar välfärdens kvalitet och styrning. I sin avhandling studerade Moberg hur införandet av marknadiseringsreformer i svensk äldreomsorg förändrade relationen mellan medborgarna, personalen och staten, samt vilka effekter denna relationsförändring har fått för hur kvalitet säkerställs inom sektorn.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linda Moberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09