Maja Bodin

Affilierad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

E-post:
maja.bodin[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Nyckelord: familjeplanering graviditetsplanering manlig fertilitet maskuliniteter jämställdhet

Mina kurser

Biografi

Jag är legitimerad sjuksköterska och barnmorska, och har även en master i global hälsa. Sedan 2013 är jag doktorand på Uppsala universitet och fördelar min tid mellan Institutionen för kvinnors och barn hälsa och Centrum för genusvetenskap.

Forskning

Min forskning handlar om familjeplanering, hälsa och fertilitet. Jag fokuserar framförallt på unga män och pappor.

Jag är delaktig i följande nätverk

  • Swedish Network for Family and Kinship Studies

http://www.gender.uu.se/forskning/natverk/family-and-kinship-studies/

  • The PrePreg Network

http://www.pubcare.uu.se/forskning/vardvetenskap/reproduktiv-halsa/prepreg

  • Nätverket för unga sexualitetsforskare

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.