Ivana Colic

utbildningshandläggare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för utbildningsstöd

E-post:
ivana.colic[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1884
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar med budget samt planering och uppföljning av följande program vid medicinska fakulteten:

Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala och Gotland)
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet

 • Akutsjukvård
 • Ambulanssjukvård
 • Anestesisjukvård
 • Diabetesvård
 • Distriktssköterska
 • Hjärtsjukvård
 • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Intensivvård
 • Kirurgisk vård
 • Onkologisk vård
 • Operationssjukvård
 • Psykiatrisk vård

Uppdragsutbildning i samarbete med Akademiska sjukhuset

Akademiska meriter: EM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ivana Colic
Senast uppdaterad: 2021-03-09