Alva Pellas

projektadministratör vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
alva.pellas[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2923
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3 H, hus 9 plan1.
Postadress:
Box 527
75120 Uppsala
Tillgänglig:
Svenska 3

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.