Andreas Mattsson

1:e Forskningsing (Tjänstledig) vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
andreas.mattsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala
Tjänstledig:
- 2021-06-13

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.