Börje Dahrén

informatör (Tjänstledig) vid Institutionen för geovetenskaper, Administration och service

E-post:
borje.dahren[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2899
Besöksadress:
Rum GEO GK232 Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA
Tjänstledig:
2019-09-09 - 2020-03-08

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation

E-post:
borje.dahren[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 5327
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, avdelningen för vetenskaplig kommunikation. Arbetar framförallt med stöd till forskare i publicering och Open Science-frågor. Återfinns huvudsakligen på Carolina Rediviva, våning 11.

Fil.dr i geovetenskap

ORCiD

Nyckelord: diva outreach activities scholarly communication open science sustainable developement wiki science communication

Mina kurser

Biografi

Kort CV

  • September 2019 - Bibliotekarie, avdelningen för vetenskaplig kommunikation, Uppsala universitetsbibliotek.
  • Februari 2016 - Augusti 2019. Informatör vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.
  • 2014 - 2018. Enskild firma som fotograf.
  • 2010 - 2016. Doktorand i mineralogi, petrologi och tektonik. Disputerade i januari 2016
  • 2010. Fil.mag i geovetenskap
  • 2004-2006. Musiklinjen, Bollnäs folkhögskola

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.