Mattias Lantz

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
mattias.lantz[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3754
Besöksadress:
Rum Å:13161 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskare i IGISOL-gruppen

Ordförande för Analysgruppen, Svensk Energi

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.