Marie Chajara Svensson

kommunikatör vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för kommunikation och skolsamverkan

E-post:
marie.chajara.svensson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7263
Mobiltelefon:
070-1679460
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kommunikatör vid Institutionen för materialvetenskap, Administration och service

Mobiltelefon:
070-1679460
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kommunikatör vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Administration och service

Mobiltelefon:
070-1679460
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Nyckelord: kommunikation nyhetsbrev studentrekrytering webbansvarig webbsamordning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marie Chajara Svensson