Claudia Teutschbein

biträdande universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Hydrologi

E-post:
claudia.teutschbein[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2256
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Min Forskning

 • Riktad osäkerhetsminskning inom hydrologisk klimatforskning för robusta
  avrinningssimuleringar
 • Hydrologisk torka nu och i framtiden: Svenska ’hotspots’ av fara, sårbarhet och risk
 • Hydrologisk modellering av klimatförändringens effekter

Nyckelord: climate change statistics hydrology hydrological modeling bias correction water resources drought floods biodiversity sustainable development

Examina

 • 2013: Ph.D. Naturgeografi (hydrologi), Stockholm University, Sweden
 • 2010: Ph.Lic. Naturgeografi (hydrologi), Stockholm University, Sweden
 • 2008: M.Sc. Markvetenskap, SLU Uppsala, Sweden
 • 2006: B.Sc. Vattenvård, TU Dresden, Germany

Utbildning

 • 2008-2013 doktorand (Naturgeografi), Stockholm Universitet, Sverige: "Hydrologisk modellering av klimatförändringens effekter"
  - Feb/2012-Aug/2012 föräldraledig 80%
  - Apr/2013-Nov/2013 föräldraledig 90%
 • 2007-2008 exjobb, SLU Uppsala, Sverige: "Improvement of the WATBAL model for till soil hydrology with application to heavy metal transport"
 • 2006-2007 masterutbildning, Uppsala Universitet, Sverige: civilingenjörsprogrammet Miljö- och Vattenteknik/ Hydrologi
 • 2004-2006 bachelorutbildning, TU Dresden, Tyskland: civilingenjörsprogrammet Vattenvård (specialisering grundvatten)
 • 2018-2021 Riktad osäkerhetsminskning inom hydrologisk klimatforskning för robusta avrinningssimuleringar (VR etableringsbidrag: 2017-04970)
 • 2016-2018 Hydrologisk torka nu och i framtiden: Svenska ’hotspots’ av fara, sårbarhet och risk (FORMAS Unga Forskningsledare 2015-1123)
 • 2013-2015 Landskapets betydelse för den hydrologiska responsen till framtidens klimat (postdoktoral forskning)
 • 2008-2013 Hydrologisk modellering av klimatförändringens effekter (forskarstudier)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Claudia Teutschbein
Senast uppdaterad: 2021-03-09