Fredrik Tell

professor i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
fredrik.tell[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 3127
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

professor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia

E-post:
fredrik.tell[AT-tecken]fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research and teaching centres around the implications of innovation and knowledge integration for firm strategies, competitiveness and organization. Much of my research has focused on the evolution of the Electrical Engineering industry, but I am also involved in research projects in the Aerospace, Automotive and Telecommunication industries. Currently I serve as a co-editor of the scientific journal Industrial and Corporate Change.

Mina kurser

Biografi

Jag är sedan 1 september 2015 professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Jag är ordförande i institutionens vetenskapliga råd, är sammankallande för högre seminariet, samt undervisar i vetenskaplig metod på masternivå och i forskarutbildningen. För närvarande är jag ordförande för Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) med ca. 900 medlemmar på företagsekonomiska institutioner vid olika lärosäten i landet.

2009-2015 var jag verksam som professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, där jag också genomförde min grund- och forskarutbildning (ek. dr. 2000). Under 2007-2015 ledde jag tillsammans med professor Christian Berggren det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade KITE-programmet (se www.liu.se/kite) med fokus på kunskapsintegration och innovation i en internationaliserad ekonomi. Programmet avslutades under 2015 och dess medlemmar hade då publicerat över 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter med peer-review och ett tiotal böcker. Min installationsföreläsning 2015 sammanfattar några forskningsresultat med avseende på kunsksapsintegration och innovation. Tryck här för att se föreläsningen (20 minuter). Linköpings universitet har också lagt upp en kort film med mig på youtube. Tryck här för att se filmen (knappt 4 minuter).

Jag har medverkat till bildandet och ledningen av ytterligare fyra forskargrupper: DRIM (Developing Research and Innovation in Multinationals: The case of Sweden and Brazil, med Professor Roberto Sbragia, Universidade de São Paulo, Brasilien); EPOK (Enterprising by Projects and Organizational Knowledge, med Professor Lars Lindkvist, Linköpings universitet och Professor Jonas Söderlund, BI Norwegian Business School); MEKA (Managing External Knowledge Acquisition, med Professor Nicolette Lakemond, Linköpings universitet); Patent History Research Group (med Professor Mats Larsson, Uppsala universitet).

Under mina år i akademin har jag hittills haft förmånen att vara gästforskare (i kronologisk ordning) vid IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) i Wien, Österrike, SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) vid Stanford University, USA; SPRU (Science and Technology Policy Research) vid University of Sussex, UK; Department of Economic History vid London School of Economics and Political Science, UK; Australian School of Business vid University of New South Wales, Sydney, Australien.

Forskning

För närvarande medverkar jag i fyra större forskningsprojekt:

DIGITALISERING OCH INNOVATION
Fullständig titel: “Model Based Systems Engineering as an enabler for management of innovation” (finansierat av VINNOVA, 2016-2019), “Digitalization and Innovation” (finansierat av forskarskolan Management och IT, 2017-2021), Medverkande forskare: Ek Dr Marie Bengtsson (Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet), Ek Dr Cecilia Enberg (Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet), Doktorand Yunchen Sun (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet)
Sammanfattning: Studerar hur nya digitala utvecklingsverktyg som t ex modellbaserad systemutveckling (Model Based Systems Engineering) inverkar på organisering, innovationsledning och ingenjörsarbete vid produktutveckling i komplexa systemindustrier.

INTELLEKTUELLA RÄTTIGHETER OCH KONKURRENS
Fullständig titler: “Konkurrens och intellektuella rättigheter” (finansierat av Torsten Söderberg stiftelse, 2018-2019), “Strategiska överväganden rörande varumärken, patent och designskydd: Invändningsförfaranden i PBR, 1977-2016” (finansierat av VINNOVA, 2018-2019)
Medverkande: Fil Dr David Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, projektledare), Docent Marianne Dahlén (Juridiska institutionen, Uppsala universitet), Professor Bengt Domeij (Juridiska institutionen, Uppsala universitet)
Sammanfattning: Genomför empirisk analys av invändningsförfaranden med avseende på mönsterskydd, varumärken och patent som behandlades i Patentbesvärsrätten (PBR) under åren 1977-2016.

PATENTHISTORIA OCH TEKNOLOGIMARKNADER
Fullständig titel: “Den svenska patentdatabasen, 1746-1975” (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2018-2022), “Nordic Innovation Networks in the long run: Technology transfer and collaboration through the lens of Swedish-Finnish patents, 1860-2016”, Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik, 2020-2021 Medverkande: Fil Dr David Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet), Fil Dr Matti La Mela (Datavetenskapliga institutionen, Aalto-universitetet, Finland), Professor Jari Eloranta (Ekonomisk-historiska institutionen, Helsingfors universitet, Finland)
Sammanfattning: Beskriver företags och individers patenteringsmönster och framväxten av en teknologimarknad för handel med patent i Sverige. Vi konstruerar och använder en unik databas som innehåller omfattande information om alla svenska patent för åren 1746-1975.

MEGAPROJEKT: ETT PROCESSPERSPEKTIV
Fullständig titel: “The dynamics of organizing megaprojects” (finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser, 2018-2020)
Medverkande: Fil Dr Siavash Alimadadi (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, projektledare), Professor Andrew Davies (Science Policy Research Unit, University of Sussex, UK)
Sammanfattning: Studerar planeringsprocesser som föregår, och interagerar med, genomförandet av komplexa megaprojekt.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.