Cajsa Ekstav

kompetensutvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för karriär och ledning i akademin

E-post:
cajsa.ekstav[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1824
Mobiltelefon:
070-4250769
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cajsa Ekstav
Senast uppdaterad: 2021-03-09