Shirin Ahlbäck Öberg

universitetslektor docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Shirin.Ahlback[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3339
Fax:
018-471 3409
Besöksadress:
Rum GT Atterbom 407 Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Atterbomska huset, Valvg.4

Kort presentation

Shirin Ahlbäck Öberg är docent och universitetslektor i statskunskap sedan 2007. Hennes forskningsfält rör studiet av den offentliga förvaltningen (förvaltningspolitik) och representationsforskning. Under perioden 2011-2017 var hon prodekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet (under det första kvartalet 2012 var hon t.f. dekanus för samma fakultet).

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Shirin Ahlbäck Öberg disputerade i statskunskap 1999 och blev docent 2007. Hon tilldelades ett postdoc-stipendium av Skytteanska stiftelsen 1999. 2001 erhöll hon en forskarassistenttjänst, och 2007 anställdes hon som universitetslektor i statskunskap. Hennes forskning handlar om granskningen av den offentliga verksamheten, och framväxten av granskningssamhället. Hon har även beforskat villkoren för toppolitiker och högre tjänstemän i ett jämförande perspektiv, samt de offentliga professionernas ställning under New Public Management. Hennes genomgående vetenskapliga perspektiv är att hon relaterar de politiska och förvaltningsmässiga vardagsfrågorna till grund­läggande konstitutionella och demokratiteoretiska frågeställningar. Utöver forskning om den offentliga förvaltningen har hon även ägnat sig åt representationsforskning, dvs. forskning om de nationella parlamentens inflytande i EU-politik samt representantskapets förändrade innehåll. Hon har handlett fem forskarstudenter till doktorsexamen (vid tre av universitetets nio fakulteter).

Uppdrag och styrelsearbete inom Uppsala universitet:

 • Suppleant för lärarledamot i Konsistoriet (2017- )
 • Ordförande för hörandeförsamlingen 2017.
 • Prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (2011-2017),
 • T.f. dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (januari-mars 2012)
 • Ordförande för styrgruppen för Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa (2014-2017)
 • Ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp för lektorsärenden (2011-2017)
 • Ordförande för Samhällsvetenskapliga fakultetens Kvalitetsgrupp (2011-2017)
 • Styrelseordförande för Uppsala Center for Labor Studies (2011-2017)
 • Ledamot av Uppsala universitets Kvalitetsråd (2012-2014)
 • Biträdande prefekt, Statsvetenskapliga institutionen (2009-2011)
 • Ledamot av Akademiska senaten (2008-2011)
 • Ledamot av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden (2008-2011)
 • Ordförande för Samhällsvetenskapliga fakultetens Kommitté för lika villkor (2008-2011)
 • Ledamot av Forskningsetiskt forum (2003-2005)

Uppdrag och styrelsearbete utanför Uppsala universitet:

 • Ledamot av Riksrevisionens vetenskapliga råd (2016- )
 • Ledamot av Statskontorets vetenskapliga råd (2015- )
 • Ledamot av Riksbankens Jubileumsfonds Områdesgrupp för forskning om mål- och resultatstyrning (2012-2014)
 • Ledamot av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomis (ESOs) styrelse (2007-2013)
 • Styrelseledamot i Nordiska Administrativa För­bundets svenska av­delning (2005–2011)
 • Ledamot av Valmyndighetens nämnd (2002-2011)
 • Ledamot av expertgrupp vid riksdagens uppföljning av riksrevisionsreformen (2007-2009)
 • Ledamot av Rikspolisstyrelsens Etiska råd (2004–2009)
 • Ledamot av Riksbankens Jubileumsfonds Områdesgrupp för forskning om offentlig ekonomi styrformer och ledarskap (2004-2009)
 • Ledamot av Statens kompetens- och kvalitetsråd referensgrupp för forskare och praktiker (2002-2004)
 • Expert i Riksdagskommittén i den del (III) som be­handlade Uppföljning, utvärdering och revision (1999-2000)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.