Emma Laurin

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
emma.laurin[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är FD och lektor i utbildningssociologi vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Mina forskningsintressen är sociala gruppers utbildningsstrategier, elever med långvarig skolfrånvaro och betydelsen av neuropsykiatriska diagnoser i skolan.

Jag tillhör forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), undervisar framförallt i utbildningssociologi och är koordinator för forskarskolan Skola, sport, skärm.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emma Laurin
Senast uppdaterad: 2021-03-09