Olle Sköld

universitetslektor vid Institutionen för ABM

E-post:
Olle.Skold[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

forskare vid Institutionen för ABM

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor vid Institutionen för ABM sedan våren 2018. I mars samma år disputerade jag på den prisbelönta avhandlingen Documenting Videogame Communities. Min verksamhet som forskare karakteriseras av ett brett intresse för ABM-fältet, digitala kulturer och digital humaniora. Jag har bland annat beforskat informationspraktiker, dokumentation, kunskapsproduktion, minnesskapande, kulturarvsfrågor kopplade till datorspel, samt informationssystem och yrkespraktiker inom arkivfältet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.