Peter Ericsson

forskare vid Historiska institutionen

E-post:
peter.ericsson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1541
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning kan i huvudsak sägas behandla tre områden: statlig politisk kommunikation under tidigmodern tid; statlig lånepolitik och uppkomsten av finansiella marknader under tidigmodern tid; samt svensk historiografi.

Jag är aktiv inom två forskningsprojekt, nämligen:

1. Phases of Sovereignity. State Portraits and the European Power Struggle c. 1500 - 1800.

2. Intermediation and the genesis of financial markets in Sweden, 1715-1765

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: 18th century economic history ekonomisk historia historieskrivning och historiebruk cultural history 1700-tal kulturhistoria historiography

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Peter Ericsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09