Wolfgang Seibt

pens. universitetslektor , docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Wolfgang.Seibt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i elektronik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.