Roger Wäppling

professor emer. i fysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
roger.wappling[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3060
Mobiltelefon:
070-3525101
Besöksadress:
Rum Å:62403 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.