Jan Källne

Professor vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
jan.kallne[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-5211940
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.