Mats Almgren

professor emer. i fysikalisk kemi vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi; Edwards grupp

E-post:
mats.almgren[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3 (B7)
75123 Uppsala
Postadress:
Box 579
75123 Uppsala

Akademiska meriter: TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.