Conny Svensson

professor emeritus i litteraturvetenskap 01 vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
conny.f.svensson[AT-tecken]telia.com
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Kort CV

 • Conny Svensson (f 1940). FK 1962, FM 1967, FD 1974, Doc i litteraturvetenskap 1983.
 • Forskningsassistent vid avd. för litteratursociologi, litteraturvetenskapliga inst. Uppsala 1967–69.
 • Universitetsundervisning i Uppsala, Örebro, Umeå och Luleå 1974–78.
 • Lektor i Sveriges litteratur vid Helsingfors´ universitet 1978–1990; tf professor där 1980–81, 1982–83.
 • Lektor vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 1990-2001 samt studierektor där 1992–95.
 • Befordrad professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 2001.
 • 2003–2009 redaktör för Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundets i Uppsala årsbok.

Forskningsintressen

 • Strindberg
 • Svensk prosa 1880–1950
 • Klassiska pojkböcker
 • Dantes uttolkare

Pågående forskning

Bok med prel. titel "De läste Dante. Från Boccaccio till Tage Danielsson."

Uppsats om Walter Scott.

Publicerade böcker

En berättelse om två städer. Florens i dikt och verklighet. Atlantis 2011.

Pli på pojkar. Från Dumas till Kar de Mumma. Atlantis 2008. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet 102.

Gösta Gustaf-Janson och nazismen. Litteratur och samhälle. Meddelande från Avdelningen för litteratursociologi. Uppsala, 2008.

Strindberg om världshistorien. Gidlunds, 2000.

Tarzan i slukaråldern. Rabén Prisma, 1997.

Revolt och mystik. En bok om Hans Granlids romaner. Rabén & Sjögren, 1989.

Åttitalet och konstnärsromanen. Doxa, 1985.

Idé och symbol. Studier i fem romaner av Gustav Hedenvind-Eriksson. Cavefors, 1974 (Diss.)

Gustav Hedenvind-Eriksson. En bibliografi. Avd. för litteratursociologi, Uppsala, 1973.

Utgivning och kommentarer för Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk (Norstedts förlag)

Kvarstadsresan. Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889. Del 18, 2009.

Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912. Del 71, 2004

Götiska Rummen. Del 53, 2002

Nya Svenska Öden. Del 56, 1998

Historiska Miniatyrer. Del 54, 1997

71 Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912

Utlagda på http://litteraturbanken.se/#!/presentationer/specialomraden/SSV.html

Publicerade essäer och artiklar 1982– (urval)

”Sigfrid Siwertz och Uppsala.” (Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2012 /tryckt 2014/

”Agnes von Krusenstjerna – badgäst på 10-talet.” (Ölandsbladet 4/6 2013)

”Somrar i Segerstad för Ahlins.” (Ölandsbladet 15/8 2013) Om Lars och Gunnel Ahlin

”Renässans, fascism och turism. Om Bergman, Delblanc och Florens.” I: Svartsyn och humor. Om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc. Lars Ahlbom och Kerstin Dahlbäck, red. Carlssons förlag 2013

“Duke och Satchmo – romanhjältar.” (Duke Ellington Society of Sweden. Bulletin nr 3 2013) Recension av Mick Carlon: Riding on Duke’s Train & Travels with Louis

Recension av Claire Tomalin: Charles Dickens. A Life & Robert Douglas-Fairhurst:Becoming Dickens. The Invention of a Novelist. (Samlaren 2012)

"Selma Lagerlöf och Öland" (Ölandsbladet 5/1 2011)

"Flickbokens Florens och verklighetens" (Om Astrid Lindgren och Stieg Trenter)
(Svenska Dagbladet 11/4 2011 under strecket)

"Hillman, Homan och Bark. Tre romandeckare löser öländska mordgåtor" (Ölandsbladet 21/4 2011)

"När Margit Friberg debuterade.", (Ölandsbladet 8/6 2010)

"Gli scrittori stranieri raccontano Roma. L'immagine della Città della cultura italiana nel XIX secolo." A cura di Sergio Campailla, Samlaren 2009 (recension)

"Linnés öländska resa – och Margit Fribergs." (Ölandsbladet 29/12 2009)

”Breven från Elin”. (Historiska och litteraturhistoriska studier 84, red. Pia Forssell och Derek Fewster. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2009)

"Voltaire botar fanatismen.", (Dagens Nyheter 2/9 2009) (essä)

”Hemsöbornas förvandlingar. ” (Upsala Nya Tidning 19/7 2009) (essä)

”Geijerstam och kronofogdens berättelser. Fyra Ölandshistorier.” (Ölandsbladet 9/6 2009)

”Ellington och Shakespeare.” (Duke Ellington Society of Sweden. Bulletin. Nr 2, april 2009)

”August Strindberg och Öland.” (Ölandsbladet 31 juli 2008)

”Mord i Florens – en död i skönhet.” (Jury. Tidskrift för deckarvänner, nr 1 2006)

”Kiplings djungel ett klassrum för unga män” (Svenska Dagbladet 23/12 2004, under strecket)

”Författarnas Brutus. Några skönlitterära skildringar av Caesars mördare” (Classica. Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet, nr 1 2004)

”Ordkonst och bildkonst i Olle Hedbergs roman Foto von Blomberg”. (Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2004)

”Från skoldans till jazzfestival. Om traditionell jazz som motiv i svensk prosa.” (Orkesterjournalen nr 4 2004)

”Kiplings djungel ett klassrum för unga män.” (Svenska Dagbladet 23/12 2004, under strecket)

”Kärlekens krokvägar. Romanen om Pelle och Maja Svanslös.” (Tidskrift för litteraturvetenskap nr 4 2003)

“Manns Goethe möter Werthers Lotte.” (Svenska Dagbladet 11/11 2003, under strecket)

”Från Fjärdingen och Svartbäcken.” (20 x Strindberg. Vänbok till Lars Dahlbäck, A&W International 2003)

”Historia, samtid och utopi. Om Nils Hydén och Gula Brigadens hjältar.” (Barnboken, nr 2 2002)

”Spartacus som Hitler, och som Stalin. Två romaner om den romerska slavrevoltens ledare.” (Medusa nr 4 2002)

”Bo Bergmans dikt ’Strindberg’.” (I Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren. Brutus Östling/Symposion 2002)

”Gladiatorer, filosofer och slavinnor. Antikens värld och litteratur i några svenska romaner och dikter.” (Horisont nr 4 2002)

”Hans Granlid, Birger Sjöberg och Skaldekonungen Gustafsson”. (I I rörelse. Birger Sjöbergsällskapets årsbok 2001)

”Hedenvind och Boccaccios kock.” (Samlaren 2001)

”Dante, tiden och evigheten.” (I Tid och evighet. Nedslag i det gångna årtusendets europeiska litteratur. (Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet. Meddelanden nr 7 2000)

”Einar Hylanders pojkböcker.” (Biblis nr 5 1999)

“Fyra musketörer och en greve.” (Horisont nr 3 1999)

”Karl-Alfred och Kornknarren. Några nedslag i en läsarutveckling.” (SLÅ 1998)

”Tre män i en båt. Om Sigfrid Siwertz´ roman Saltsjöpirater.” (I Festskrift till Johan Wrede. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1995)

”Varuhuset som samhälle i miniatyr.” (Svenska Dagbladet 18/11 1995, under strecket).

”Elsa Graves Svinborstnatt.” (Horisont nr 4 1993)

”Albert Engström och antiken.” (Medusa nr 3 1990)

”Carlo Collodi och romanen om Pinocchio.” (Horisont nr 5 1990)

”Per Hallström och Italien.” (Horisont nr 1 1989)

”Ikaros i åttitalet. Om Georg Nordensvan och hans dubbelroman Lifsuppgifter.” (Samlaren 1985)

”Sommarsagan och verkligheten. Kring en roman av Anne Charlotte Leffler. (SLTnr 2 1982)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.