Christer Oscar Kiselman

gästprofessor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
kiselman[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7849
Besöksadress:
Rum POL 2111 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Se min vävsajt på www.cb.uu.se/~kiselman/.

Christer Oscar Kiselman är en människa.

Något närmare beskrivet är han en matematiker som talar svenska, esperanto, engelska och franska.

Han har forskat om partiella differentialekvationer; senare om komplex analys och komplex geometri. Numera arbetar han mest med digital geometri, matematisk morfologi och diskret optimering.

Akademiska meriter: FD, FDhc

Nyckelord: digital geometry mathematical morphology discrete optimization

Mina kurser

Biografi

Se min vävsajt www.cb.uu.se/~kiselman/.

Jag är en matematiker som talar svenska, esperanto, engelska och franska.

Sedan 2014 är jag gästprofessor vid Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi.

De matematiker som betytt mest för min utveckling har varit Lars Hörmander (1931--2012) och André Martineau (1930--1972).

Jag har varit huvudhandledare för 18 doktorander från sju länder. De har doktorerat under perioden 1974--2016. Fyra av dessa disputerade efter min pensionering; de två sista vid Stockholms Universitet respektive l'Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako.

I skolan läste jag engelska, tyska och franska. Min mest inspirerande lärare var Karl Axnäs (1899--1984). Jag började studera ryska vid 13 års ålder. Jag har levt mer än ett år i USA och mer än två år i Frankrike. Jag har läst persiska (2007--2009) och klassisk grekiska (2010--2011) vid Uppsala universitet och, under läsåret 2015/2016, jiddisch vid Lunds universitet. I juli 2016 deltog jag i en sjudagarskurs om jiddisch i Weimar.

Forskning

Jag började att forska på partiella differentialekvationer och gick sedan över till komplex analys och komplex geometri, inklusive geometri i oändligt många dimensioner. Min senaste publikation om komplex geometri kom ut i mars 2016. I mars 2019 accepterades ett senare manus om komplex geometri för publicering.

Numera arbetar jag mest med digital geometri, matematisk morfologi och diskret optimering, och skriver på en bok om dessa ämnen.

Jag forskar även på esperanto och jiddisch (publikationer 92-a, 08-a, 15-a, 15-b, 16-b) och har två längre texter som är under utarbetande.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.