Lennart Elmevik

professor emeritus i nordiska språk, (74) 80 vid Institutionen för nordiska språk, Seminariet för nordisk namnforskning

Telefon:
018-471 1289
Besöksadress:
Uppsala arkivcentrum, von Kraemers allé 19
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA
Tillgänglig:
efter ÖK

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Bibliografier

Åhlén, Marit, 2006: Lennart Elmeviks tryckta skrifter 1996-2005. I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Red. av Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams. (Namn och samhälle 17.) S. 289-296.

Från rabbal till Yggrasil. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Med hans bibliografi 1962-2010. Red. av Maj Reinhammar. Uppsala 2011. (Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 2.)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.