Warwick Tucker

Professor i matematik 10 (Tjänstledig) vid Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

E-post:
Warwick.Tucker[AT-tecken]math.uu.se
Mobiltelefon:
070-7229363
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Tjänstledig:
2020-07-01 - 2021-06-30

Kort presentation

Prefekt (HT 2015 - VT 2017, HT 2018 - VT 2020), matematiska institutionen.

Forskningsledare för CAPA-gruppen.

Akademiska meriter: FD, Docent

För mer information, se hemsidan för min forskargrupp CAPA.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Warwick Tucker
Senast uppdaterad: 2021-03-09