Tomas Nyberg

forskare , Docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Tomas.Nyberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3164
Mobiltelefon:
070-4250790
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik m inriktn mot elektronik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.