Boel K Gustafsson

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar

E-post:
boel.gustafsson[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 4084
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är bibliotekarie vid Avdelningen för specialsamlingar där jag bland annat arbetar med besök, butik och utställningssal, administration av speciallläsesalen, samt mottagningen av praktikanter och internationella utbyten. Jag har även några specialuppdrag, bland annat som sekreterare i biblioteksnämnden och AI4Research:s kontaktperson vid biblioteket. Min arbetsplats är på Carolina Rediviva, plan 4.

Akademiska meriter: FM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Boel K Gustafsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09