Ingela Nyström

Professor i visualisering 11 vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

E-post:
Ingela.Nystrom[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679045
Besöksadress:
Rum POL 104146 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i visualisering med fokus på datoriserad bildanalys för medicinska tillämpningar. Jag är studierektor för forskarutbildningen vid Inst. för informationsteknologi. Ett av mina driv har under åren varit att bygga samarbeten och broar mellan Uppsala universitets tre vetenskapsområden. Jag är engagerad främst inom Centrum för bildanalys (CBA), men också Centrum för kvinnors psykiska hälsa (WOMHER), Centrum för digital humaniora Uppsala (CDHU) och Medtech Science & Innovation (MTSI).

Akademiska meriter: FD, Docent

Nyckelord: image analysis visualization medical engineering interactive segmentation haptics image processing

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Professor Nyström obtained a MSc in applied computer science and mathematics, and her PhD in computerized image analysis from Uppsala University, Sweden, in 1991 and 1997, respectively. Her research interest is interactive segmentation, visualization, digital geometry, and quantitative shape analysis of volume images with their medical applications. She formed the Division of Visual Information and Interaction (Vi2) at the Dept. of Information Technology, UU, and is since 2012 Director of the Centre for Image Analysis. During 2006-2011, she was the Director of the Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science (SNIC-UPPMAX) and during 2011-2015 Director of eSSENCE, a strategic effort in e-Science. During 2000-2012, she was board member (President 2002-2006) of the Swedish Society for Automated Image Analysis (SSBA). During 2008-2018, she served as member of the Executive Committee (President 2014-2016) of the International Association of Pattern Recognition (IAPR). She was Vice-Chair of the Council for Research Infrastructure (RFI), Vetenskapsrådet, during 2014-2019 and is currently the Chair of the Board of the Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).

See research related web-pages at the Centre for Image Analysis at https://www.cb.uu.se/~ingela/ and https://www.cb.uu.se/research/haptics_applications/.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ingela Nyström
Senast uppdaterad: 2021-03-09