Antti Maatiala

institutionstekniker vid Polacksbacken

E-post:
Antti.Maatiala[AT-tecken]polacksbacken.uu.se
Telefon:
018-471 3012
Mobiltelefon:
070-4250059
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Kort presentation

Skyddsombud

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Antti Maatiala
Senast uppdaterad: 2021-03-09