Lars Ericsson

universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Lars.Ericsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3383
Mobiltelefon:
070-6777400
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknL

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.