Madeleine Le Grevés

Universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap, Schiöth: Funktionell farmakologi

E-post:
Madeleine.Legreves[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4603
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 Uppsala biomedicinska centrum (BMC)
Husargatan 3
Postadress:
Institutionen för neurovetenskap
BMC, Box 593
751 24 UPPSALA

universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap, Övriga; Försöksdjursvetenskap

E-post:
madeleine.legreves[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4603
Besöksadress:
Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09