Mats Gustafsson

professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
Mats.Gustafsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4241
Fax:
018-611 3703
Besöksadress:
Rum 647 Ing:61, Tr:3 Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Professor vid Institutionen för elektroteknik, Signaler och system

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.