Carl-Johan Englund

1:e forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
Carl-Johan.Englund[AT-tecken]fysik.uu.se
Telefon:
018-471 3552
Mobiltelefon:
070-4250280
Besöksadress:
Rum ÅNG 60133 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

1:e forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, Molekyl- och kondenserade materiens fysik

E-post:
Carl-Johan.Englund[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3552
Mobiltelefon:
070-4250280
Besöksadress:
Rum ÅNG 60133 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.