Hans Karlsson

föreståndare vid Institutionen för informationsteknologi, SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

E-post:
hans.karlsson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 6209
Mobiltelefon:
070-1679287
Besöksadress:
Rum POL ITC 1409 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

professor vid Institutionen för kemi - Ångström, Teoretisk kemi

E-post:
Hans.Karlsson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3266
Mobiltelefon:
070-1679287
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 21 UPPSALA
Postadress:
Box 538
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsområde är inom kvantmekanisk molekyldynamik och numerisk kemisk fysik, ett område på gränsen mellan molekylfysik, fysikalisk kemi och beräkningsvetenskap.

Min undervisning är mestadels inom kvantmekanik, kemisk fysik och termodynamik. Jag har ett stort intresse av ämnesdidaktisk utveckling och har jobbat mycket med att använda datorlaborationer inom grundutbildningen i fysik och kemi.

Akademiska meriter: doc, FD, excellent lärare

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.