Anders Randler

Universitetsadjunkt vid Matematiska institutionen

E-post:
anders.randler[AT-tecken]math.uu.se
Mobiltelefon:
070-3687599
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anders.randler[AT-tecken]edu.uu.se
Mobiltelefon:
070-3687599
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Akademiska meriter: ämneslärarex., vik. univ.lekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Randler
Senast uppdaterad: 2021-03-09