Klas Hjort

Professor i materialvetenskap, särskilt mikrostrukturteknik vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
klas.hjort[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3141
Mobiltelefon:
070-4250597
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Prof. Klas Hjort leder programmet i mikrosystemteknik.

Jag har lång erfarenhet av avancerad mikroteknik. Nyligen har mitt fokus varit heterogena mikrosystem på rostfritt stål, flexibla folier och elastiska substrat; främst för använding inom biomedicin och trådlösa sensornoder. Jag är bl.a. koordinator för H2020-projekten SINTEC som arbetar med töjbara kretskort för skinburna trådlösa system och SOMIRO som arbetar med små simmande mikrorobotar som använder den döjbara kretskortstekniken.

Akademiska meriter: TeknD, docent i materialvetenskap

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Klas Hjort is Professor and Head of the Microsystems Technology (MST) program at Uppsala University.

Hjort is experienced in advanced microengineering. Previously, his focus was telecom applications, using optical and radio-frequency MEMS. Recently, he has focused on heterogeneous microsystems on glass, ceramics, stainless steel, flexible foils and elastomers; for biomedical and life science and applications in high temperatures and/or high pressures. Providing microsystems to his partners, he is leading national and European projects on wireless sensor and actuator networks, using his digital rigid-stretch printed circuit board technology.

He has published more than 300 scientific papers and is the holder of several patents. Prof. Hjort is a member of scientific advisory boards, editorial boards, and program committees. He is an often used expert for examinations, proposals, and promotions. He was recipient of the Finnish Distinguished Professorship Program in 2010. As a member of MEMSWAVE, he was awarded as one of the finalists for the Descartes Prize 2002 of the Commission of the European Union.

Klas Hjort was born in Säter, Sweden, in 1964. He received the M.Sc. degree in engineering physics and the Ph.D. degree in materials science from Uppsala University, Uppsala, Sweden, in 1988 and 1993, respectively. In 2008, he became Professor of Microsystems Technology (MST) at Uppsala University, where he today is Head of the program.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Klas Hjort