Magnus Essand

professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Forskargrupp Magnus Essand

E-post:
magnus.essand[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4535
Mobiltelefon:
070-3449579
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.