Björn Victor

professor vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
Bjorn.Victor[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3169
Mobiltelefon:
070-4250239
Besöksadress:
Rum ITC 1135 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar i datasäkerhet, projektarbete och vetenskapligt skrivande/presentation. Jag forskar i teori för distribuerade och parallella datorsystem, speciellt med användning av processkalkyler. Jag arbetar också med pedagogisk utveckling i TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd.

Mitt kontor finns på plan 5 i hus 10 på Ångströmlab, men jag är inte där så ofta just nu.

Akademiska meriter: FD, docent, excellent lärare

Nyckelord: process calculi cyber security pedagogical development semantics of computer programs

Se en kort CV för mer info.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Björn Victor
Senast uppdaterad: 2021-03-09