Per Mildner

gästforskare vid Institutionen för informationsteknologi

Besöksadress:
Rum POL 1318 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.