Catarina Teclesanbet

ekonomibiträde vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för planering och ledningsstöd; Intendentur

Telefon:
018-471 3920
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.