Kurt Otto

adjungerad professor i beräkningsvetenskap vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
Kurt.Otto[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2991
Besöksadress:
Rum ITC 2423 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

CV

Forskning: Koordinator för projektet TENGO

Tidigare forskning: Preconditioners based on trigonometric transforms

Administration: Bibliograf, evocatus

Akademiska meriter: TeknD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.