Carin Eriksson Lindvall

gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen

Mobiltelefon:
070-1679137
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

enhetschef vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för karriär och ledning i akademin

E-post:
carin.eriksson-lindvall[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 6840
Mobiltelefon:
070-1679137
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Carin, docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap och verksam som chef för enheten Karriär och ledning i akademin. Hon har tidigare arbetat på olika chefspositioner samt som lektor ansvarat för utbildningar inom organisationspsykolog/beteende, Carin har varit VD för konsultbolaget IPF och arbetat som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. Carin har gästforskat vid Stanford University, USA. Hon har också psykoterapeut- och coachutbildning.

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: kommunikation resilience ledarskap leadership organisation work motivation förändring coach psychological safety career karriär psykologisk trygghet

Mina kurser

Biografi

Carin Eriksson Lindvall, docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap.

Jag är verksam som chef för Uppsala universitets centrala enhet Karriär och ledning i akademin. Tidigare har jag varit enhetschef för Kompetensforum, avdelningschef vid den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid universitetet, VD för konsultbolaget IPF samt verksam som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. Jag har i tidigare anställning som lektor undervisat i organisation och ledarskap - främst som huvudansvarig för kurserna i organisationspsykologi/ organisationsbeteende. Jag har också gästforskat vid Stanford University, USA.

Mitt arbete är främst inriktad på frågor kring förändring, ledarskap och karriär. Jag har bland annat skrivit om drivkrafter och hinder i förändringsprocesser, känslornas roll i organisationen samt om ledarskap ur olika perspektiv. Av särskilt stort intresse är frågor kring vad som skapar fungerande, kreativa och utvecklande arbete. Vad skapar psykologisk trygghet och motivation på arbetet?

I min roll som ledarutvecklare har jag arbetat med ledarskapsträning, grupputveckling och individuell coaching. Jag har varit ansvarig för en mängd ledarskapsprogram inom och utanför universitet men också internationellt. Ett särskilt fokus har legat på pedagogiska former som involverar och utvecklar. Här kan nämnas hur skönlitteratur kan användas för att att bättre förstå organisation, ledarskap och den egna utvecklingen. Andra exempel handlar om aktivt lärande, appreciative inquiry eller lösningsfokuserade förändringsprocesser.

Jag har också utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt coach/handledarutbildning.

För mer information: www.erikssonlindvall.se

Forskning

Min forskning har ett särskilt fokus på ledarskap och förändring. Jag har medverkat och drivit forskningsprojekt inom områden som handlar om ledarskap, motivation, kommunikation, goda arbetsmiljöer (pychological safety) och hur vi kan utvecklas och bidra till god utveckling på våra arbetsplatser.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.