Anders Andersson

1:e forskningsing vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

Telefon:
018-471 3170
Besöksadress:
Rum ITC 4112 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Teknisk systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Stab

E-post:
anders.andersson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3170
Besöksadress:
Rum ITC 4112 Inst för informationsteknologi
Lägerhyddsvägen 2
75237 Uppsala
Postadress:
Inst för informationsteknologi
Box 337
75105 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09