Agneta Olsson

administratör vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för internationell mobilitet

E-post:
Agneta.Olsson[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Agneta Olsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09