Stefan Johansson

professor i materialvetenskap med inriktning mot mikroaktuatorteknik vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik, MST

E-post:
Stefan.Johansson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3086
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.