Andreas Hamfelt

professor i data o. systemvetenskap med inr. mot kunskapssystem 00 vid Institutionen för informatik och media

E-post:
Andreas.Hamfelt[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 1037
Mobiltelefon:
070-4250294
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, JK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.