Håkan Jansson

Datasamordnare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Administration

E-post:
Hakan.Jansson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679346
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp BMC

E-post:
hakan.jansson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6486
Mobiltelefon:
070-1679346
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Akademiska meriter: BSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09