Christer Betsholtz

professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi; Forskargrupp Christer Betsholtz

E-post:
christer.betsholtz[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: DMSc, docent, forskare

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.